Rabu, 28 April 2010

seruan Sang Penyeru untukku dan untuk sahabat sejiwaku !!!

بسم الله الرحمن الرحيم

"serulah (manusia), kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". [QS. An-Nahl : 125]

-> wahai kawanku ,,, kita tidak memiliki sesuatupun kecuali apa yang Allah kehendaki untuk menjadi milik kita ... tiada juga kita memiliki kita ,,, karna Allah-lah Maha Penciptanya ... tiada pula kita miliki jasad kita ,,, karna Allah-lah yang Membentuk-Nya ... hanya dengan pertolongan Allah ,,, maka kita dapat berdiri dan dengan "kalimat Allah" kita datang ke dunia fana ini ...
^_^

- wahai sejiwaku ,,, marilah kita mengatakan Tiada Tuhan melainkan Allah ,,, kemudian tegak berdiri di jalan yang benar ... maka tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud kecuali untuk Allah ...
^_^

-> wahai sahabat sejiwaku ,,, segala sesuatu adalah kepunyaan Allah ,,, bagi Allah dan untuk Allah ... maka jangan sekali-kali kita merebut apa yang menjadi kepunyaan Allah ... kembalikanlah segala sesuatu itu kepada Allah ,,, niscaya Allah akan menyelamatkan kita dari segala sesuatu ... ketahuilah bahwa ,,, hamba Allah yang terpercaya adalah yang mengembalikan segala milik Allah ...
^_^

-> hai sejiwaku yang terhormat ,,, Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk kita ,,, maka bagaimana Allah akan rela jika kita peruntukkan diri kita bagi sesuatu itu ...
^_^

-> hai sejiwaku ,,, tiada antara Allah dan antaramu ... sebab Allah lebih dekat kepadamu dan ucapan lisanmu ,,, maka pandanglah kepada Allah sebab Allah senang memandang kepadamu ...
^_^

-> hai saudara-saudariku ,,, di mana lagi kita memperoleh Tuhan seperti itu ??? adakah Tuhan yang lain yang lebih Pengasih ??? tentu saja tidak ada ,,, sebab itu marilah kita bersama-sama berserah diri sepenuhnya lahir dan bathin ,,, demi untuk karena-Nya semata-mata ...
^_^

semoga saudara-saudariku para pembaca memperoleh Inayah serta Bimbingan Allah ... Aamiinn Yaa Raabbal Aalaamiin ...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar