Senin, 07 Maret 2011

Shalat : Sembahyang

shalaat dalam bahasa persia : namaaz ,,,
di ambil dari kata washlat (pelekatan, menjelang) ...

namun orang awam mengartikan :
taat (mengikuti) peraturan khusus tertentu dalam berdoa (sembahyang) ...

kaum esoterik (orang dalam, orang yang menuntut) mengartikan :
pelekatan (taat menjelang) daripada pencinta kepada yang di cintai ...

adapapun wudhu atau bersuci sebelum shalaat itu adalah pemisahan dan shalaat itu adalah pelekatan !!!

MAN LAM YANFASHAL LAM YATTASHAL
"siapa yang tidak bercerai, tidak akan melekat (bertemu)"

yeach ,,,
sembahyang yang kekal !!!

ALLADZIINA HUM ALA SHALAATIHIM DAA'IMUN
"mereka berada dalam sembahyang yang kekal"
(QS. AL-MA'ÂRIJ : 23)

Sang Pencinta adalah selamanya terbenam dalam cinta Sang Kekasih ...

shalat orang yang taat adalah duduk dan sujud sedang shalat orang yang bercinta adalah meniadakan diri ...

sembahyang biasa adalah lima waktu tertentu menghadap kiblat sedang sembahyang yang kekal langsung terhadap wajah Tuhan ...

WALILLAHI'L MASYRIQU WALMAGRIBU FA'AYNAMAA TUWALLUU FATSAMMA WAJHU LLAHI
"dan milik Allah timur dan barat. kemana pun engkau menghadapkan mukamu, disana ada wajah Allah"
(QS. AL-BAQARAH : 115)

shalat biasa dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu sedang shalat yang lain itu adalah luas ,,,
kiblat dari yang biasa terbatas kepada suatu tempat khusus sedang kiblat yang lain itu ada di mana saja ...

Qiblat ada empat :
Qiblat Mekah ,,,
Piir (Pemimpin Batin atau Mursyid) ,,,
Qalb ,,,
Haqq (Kebenaran) ...
seseorang harus mengalih dari yang pertama kepada yang kedua ,,,
dari yang kedua kepada yang ketiga ,,,
dan yang ketiga kepada yang keempat berturut-turut ...

bila dalam shalaat yang di tentukan ,,,
tahap-tahap ini telah dicapai merupakan sangat baik ~engkau telah minum dari cangkir Muhammad:bila tidak, engkau harus mencapainya dengan setiap alat yang ada. engkau harus memisahkan dirimu dari diri sendiri~lalu engkau melekat kepada Tuhan ...
olehnya itu wudhu' adalah pemisahan dan shalat adalah pelekatan !!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar